آیفون 13 پرو مکس حافظه 512 گیگابایت و رم ۶ گیگابایت

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB

برند: اپل
امتیاز :
3.6   از   1149
قیمت دلاری : 1399$
 • رنگ :
  همه موارد
  • همه موارد
  • نقره ای
  • سیرا بلو
  • گرافیت
  • طلایی
  • آلپاین گرین
 • پارت نامبر :
  همه موارد
  • همه موارد
  • ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت
  • تک سیم کارت
  • تک سیم‌کارت | JA
 • گارانتی :
  همه موارد
  • همه موارد
  • 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده
  • هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری
 • وضعیت اکتیو :
  همه موارد
  • همه موارد
  • نات اکتیو / فعال نشده
  • اکتیو / فعال شده
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده 138989000
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده 195989000
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: ZA/A | هنگ کنگ | دو سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: هفت روز ضمانت تعویض NIC | رجیستر مسافری وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: تک سیم کارت گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: آلپاین گرین پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: طلایی پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: گرافیت پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: سیرا بلو پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: اکتیو / فعال شده ناموجود
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
  رنگ: نقره ای پارت نامبر: تک سیم‌کارت | JA گارانتی: 18 ماه گارانتی شرکتی | رجیستر شده وضعیت اکتیو: نات اکتیو / فعال نشده ناموجود
تکمیل سبد خرید
⭕️ توجه :‌ تنها محدودیت در پارت نامبر ژاپن (JA) این است که نمی‌توان صدای شاتر دوربین را حذف کرد، حتی اگر گوشی آیفون شما سایلنت باشد و اینکه ایفون‌های پارت نامبر ژاپن به صورت تک سیم‌کارت هستند. ⭕️ توجه :‌ تنها محدودیت در پارت نامبر چین (CH) این است که نمی‌توان از Face Time تماس صوتی و گروهی برقرار کرد اما تماس ویدئویی برقرار می‌شود و اینکه ایفون‌های پارت نامبر چین به صورت دو سیم‌کارت هستند. ⭕️ توجه :‌ در پارت نامبرهای دیگر ( ZDA - ZA - BA - THA - LLA و... ) هیچگونه محدودیت نرم افزاری خاصی وجود ندارد فقط تفاوت آنها در تک یا دو سیم کارت بودن آنها میباشد.
 • Apple iPhone 13 Pro Max 512GB
 • Silver / ZAA / 18 Month / Not Active | Silver / ZAA / 18 Month / Active | Silver / LLA / Register / Not Active | Silver / SingleSim / 18 Month / Not Active | Silver / SingleSim / 18 Month / Active | Silver / JA / 18 Month / Active | Silver / JA / 18 Month / Not Active
 • Sierra Blue / ZAA / 18 Month / Not Active | Sierra Blue / ZAA / 18 Month / Active | Sierra Blue / LLA / Register / Not Active | Sierra Blue / SingleSim / 18 Month / Not Active | Sierra Blue / SingleSim / 18 Month / Active | Sierra Blue / JA / 18 Month / Active | Sierra Blue / JA / 18 Month / Not Active
 • Graphite / ZAA / 18 Month / Not Active | Graphite / ZAA / 18 Month / Active | Graphite / LLA / Register / Not Active | Graphite / SingleSim / 18 Month / Not Active | Graphite / SingleSim / 18 Month / Active | Graphite / JA / 18 Month / Active | Graphite / JA / 18 Month / Not Active
 • Gold / ZAA / 18 Month / Not Active | Gold / ZAA / 18 Month / Active | Gold / LLA / Register / Not Active | Gold / SingleSim / 18 Month / Not Active | Gold / SingleSim / 18 Month / Active | Gold / JA / 18 Month / Active | Gold / JA / 18 Month / Not Active
 • Alpine Green / ZAA / 18 Month / Active | Alpine Green / ZAA / 18 Month / Not Active | Alpine Green / LLA / Register / Not Active | Alpine Green / SingleSim / 18 Month / Not Active | Alpine Green / SingleSim / 18 Month / Active | Alpine Green / JA / 18 Month / Active | Alpine Green /JA / 18 Month / Not Active
 • وضعیت محصول موجود در انبار NIC آماده ارسال در همان روز ثبت سفارش در تهران
 • بسته بندی و ارسال پرداخت در محل از طریق پیک در همان روز کاری بجز ایام تعطیل رسمی (مشاهده قوانین)
 • ضمانت بازگشت کالا امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد. (مشاهده قوانین)
سوالی در رابطه با خرید این محصول دارید؟
با کارشناسان ما در تماس باشید.

محتویات درون جعبه

آیفون
آیفون
کابل USB-C به لایتنینگ
کابل USB-C به لایتنینگ
بروشور
بروشور

محصولات پیشنهادی

<
<

توضیحات

طراحی

آیفون 13 پرو مکس یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین محصولات شرکت اپل است که در سپتامبر 2023 به بازار عرضه شد. این گوشی هوشمند دارای ویژگی ها و قابلیت های بسیاری است که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت. آیفون 13 پرو مکس گوشی هوشمند بسيار پيشرفته و كاملي است كه در همه زمينه هاي طراحي، نمايشگر، دوربين، سخت افزار، نرم افزار، باتري و شارژ از ويژگي ها و قابليت هاي برتر برخوردار است.

آیفون 13 پرو مکس دارای طراحی شبیه به نسل قبل خود یعنی آیفون 12 پرو مکس است. این گوشی دارای قاب فلزی با لبه های صاف و گوشه های مستطیل شکل است که به آن ظاهری مدرن و با کیفیت می دهد. ابعاد این گوشی 160.8 × 78.1 × 7.65 میلیمتر و وزن آن 240 گرم است. آیفون ۱۳ پرومکس در چهار رنگ آبی سیر، نقره ای، طلایی و خاکستری فضایی عرشه شده و مورد توجه کاربران با هر سلیقه ای قرار میگرد و تجربه اي لذت بخش و منحصر به فرد را به او ارائه دهد.

نمایشگر

صفحه نمایش آیفون 13 پرو مکس یک صفحه نمایش لمسی OLED با اندازه 6.7 اینچ و رزولوشن 2778 × 1284 پیکسل است. این نمایشگر دارای تکنولوژی ProMotion است که باعث می شود نرخ تازه سازی صفحه نمایش به صورت خودکار بین 10 تا 120 هرتز تغییر کند. این ویژگی باعث مصرف بهینه تر باتری و تجربه روان تر در حین استفاده از گوشی می شود. همچنین این نمایشگر دارای روشنایی بالا، رنگ های زنده، کنتراست عالی و پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision است.

دوربین و عکاسی

آیفون 13 پرو مکس دارای سه دوربین پشت با کیفیت بالا است که به ترتیب شامل دوربین عریض(واید)وفوق عریض (اولترا واید ) و تله فوتو با رزولوشن 12 مگاپیکسل میباشد .همچنين اين گوشي داراي يك دوربين جلو(سلفی) با رزولوشن 12 مگاپيكسل است كه براي سلفي و فيس تايم مناسب است.

دوربين اصلی آيفون 13 پرو مكس داراي لنزي با ديافراگم f/1.5 است كه باعث جذب نور بيشتر و عكاسي بهتر در شرايط كم نور مي شود. همچنين اين دوربين داراي سنسور 1.9 ميكرومتر است كه این سنسور نسبت به نسل قبلي 47 درصد بزرگتر شده و باعث كاهش نويز و افزايش جزئيات در عكس‌ها مي شود. اين دوربين همچنين قابليت فوكوس خودكار را دارد كه با استفاده از حسگر Lidar مكان اشياء را تشخيص مي دهد و به سرعت روي آنها فوكوس مي كند.

دوربین تله فوتو آیفون 13 پرو مکس دارای لنزی با بزرگنمایی 3 برابر است که امکان عکاسی از فاصله دور را فراهم می کند. این دوربین همچنین قابلیت عکاسی پرتره را دارد، که با استفاده از هوش مصنوعی پس زمینه عکس را تار کرده و تمرکز را بر روی چهره یا سایر اشیاء مورد نظر قرار می دهد همچنین حسگر لایدار هم در این دوربین کمک به فوکوس سه برابری خودکار میکند.

دوربین Ultra Wideآیفون 13 پرو مکس دارای لنزی با زاویه دید 120 درجه است که امکان عکاسی از مناظر گسترده و مجموعه های بزرگ را می دهد. این دوربین نیز دارای تکنولوژی سینماتیک است که باعث می شود در حین فیلمبرداری بتوان به صورت خودکار یا دستی روی اشخاص یا اشیاء مختلف فوکوس کرد و جلوه های سینمایی به فیلم ها بدهد.

دوربین سلفی

دوربین سلفی هم ۱۲ مگاپیکسل است که در شرایط نوری نامناسب عکس ها با نویز زیاد ثبت میشوند اما در شرایط نور مناسب بدون هیچنویزی با داینامیک رنج مناسب و شارپنس بسیار خوبی ثبت میشود. اپل سعی کرده با تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری بخش دوربین آیفون های خود را جذاب تر کند ، عکس ها و ویدئو های به شدت جذاب رو با استفاده از تکنولوژی سینماتیک مود ثبت کنید.
iphone 13 pro max


سخت افزار

آیفون 13 پرو مکس دارای پردازنده A15 Bionic است که یک پردازنده 6 هسته ای با اندازه 5 نانومتر است. این چیپست دارای 2 هسته عملکردی و 4 هسته اقتصادی است که باعث می شود گوشی به صورت همزمان هم قدرتمند و هم کم مصرف باشد. در کنار پردازنده اصلی یک پردازنده گرافیکی ۵ هسته ای و ۱۶ هسته پردازش موتور عصبی که به عملکرد هوش مصنوعی در این گوشی کمک میکند.

همچنین این چیپست دارای یک پردازنده گرافیکی 5 هسته ای و یک پردازنده هوش مصنوعی 16 هسته ای است که قابلیت های بالایی در زمینه بازی، ویرایش ویدئو، تشخیص چهره، صدا و غیره را فراهم می کند.

آیفون 13 پرو مکس در چهار ظرفیت حافظه داخلی مختلف 128، 256 و 512 گیگابایت و 1 ترابایت عرضه شده است. همچنین این گوشی به 6 گیگابایت رم مجهز شده است که سرعت عملکردی دستگاه را در زمان استفاده از چند برنامه به صورت همزمان افزایش می دهد.

نرم افزار

آیفون ۱۳ پرومکس از آخرین به روزرسانی های سیستم عامل iOS اپل پشتیبانی می کند. که یکی از به روزترین و پیشرفته ترین سیستم عامل های موبایل است. این سیستم عامل دارای ویژگی ها و قابلیت های جدید و متنوعی است که به شرح زیر است:

Live Text: این ویژگی با استفاده از هوش مصنوعی قادر است متن های موجود در عکس ها، فیلم ها، اسکن ها و غیره را شناسایی و استخراج کند. به عنوان مثال، می توان با دوربین گوشی روی یک پلاک خودرو، یک بارکد، یک نشان تجاری، یک نامه، یک منو، یک جمله و غیره زد و متن آن را استخراج کرده برای استفاده در هرجایی کپی کنید.

FaceTime: این برنامه برای تماس صوتی و تصویری با دوستان، خانواده و همکاران طراحی شده است. در نسخه جدید این برنامه قابلیت های جدید و جذابی اضافه شده است. برخی از آنها عبارتند از:

Spatial Audio: این قابلیت باعث می شود صدای هر فرد در تماس به صورت سه بعدی و با توجه به مکانش در صفحه نمایش شنیده شود. این امر جلوه ای واقعی تر و طبیعی تر شدن تماس های گروهی کمک می کند.

Voice Isolation: این قابلیت با استفاده از هوش مصنوعی صدای کاربر را از صداهای پس زمینه جدا کرده و به صورت شفاف و روشن به گوش مخاطب می رساند. این قابلیت باعث می شود تماس ها در محیط های پر سروصدا به صورت کامل و بدون اختلال انجام شوند.

SharePlay: این قابلیت به کاربر اجازه می دهد تا در حین تماس با دوستان خود، محتوای مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارد. به عنوان مثال، می توان فیلم، سریال، موسیقی، بازی، صفحات وب و غیره را با هم تماشا یا استفاده کرد.

باتری و شارژ

آیفون 13 پرو مکس دارای باتری Li-Ion با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت است که نسبت به نسل قبل خود 18 درصد توسعه یافته است. این باتری قادر است گوشی را در حالت پخش ویدئو 25 ساعت و در حالت مکالمه 35 ساعت روشن نگه دارد. همچنین این باتری دارای قابلیت شارژ سریع است که با استفاده از شارژرهای استاندارد 20 وات می توان آن را در 30 دقیقه تا 50 درصد شارژ کرد. علاوه بر این، این باتری دارای قابلیت شارژ بی سیم مبتنی بر فناوری مگ سیف است و با شارژرهای استاندارد با سرعت مناسبی شارژ شود.


iphone 13 pro max


آیفون 13 پرو مکس دارای امکانات زیر نیز هست:

سنسور تشخیص صورت: این گوشی دارای سنسور اثرانگشت نمی‌باشد و به جای آن از سنسور تشخیص صورت Face ID استفاده می‌کند. این سنسور با استفاده از حسگر SL 3D، دوربین تشخیص عمق و هویدت‌سنج، صورت کاربر را با دقت بالایی شناسایی می‌کند و به او اجازه دسترسی به گوشی، برنامه‌ها، خدمات و پرداخت‌های آنلاین را می‌دهد.

Wi-Fi: این گوشی از Wi-Fiبا استانداردهای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6eپشتیبانی می کند که به کاربران اجازه میدهد با سرعت بالایی به شبکه‌های بي‌سيم متصل شوند.

Bluetooth: این گوشي از Bluetoothبا نسخه 5.0 پشتيباني ميكند كه به كاربران اجازه ميدهد با دستگاه هاي ديگري كه از Bluetoothپشتيباني مي كنند، همگام سازي يا اشتراك گذاري داده ها را انجام دهند.

NFC : این گوشي دارای قابليت NFC (Near Field Communication) است كه به كاربران اجازه ميدهد با نزديك كردن گوشي به دستگاه هاي ديگري كه از NFC پشتيباني مي كنند، ارتباط برقرار كرده يا پرداخت هاي الكترونيكي را انجام دهند.

GPS: این گوشی دارای سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) است که با استفاده از ماهواره‌های مختلف، موقعیت جغرافیایی کاربر را با دقت بالایی تعیین می‌کند. این گوشی از سیستم‌های موقعیت‌یاب دیگر نظیرA-GPS، GLONASS، GALILEO و QZSSنیز پشتیبانی می‌کند.


❌اکتیو یا نات اکتیو بودن کالا به عهده شرکت گارانتی کننده است❌


آیفون اکتیو (باز شده): -دلیل اکتیو بودن آیفون به خاطر محدودیت شرکت اپل در سال ۲۰۲۱ به بعد است که طی آن ابتدا بسته‌بندی دستگاه در کشور مبدا باز و دستگاه اکتیو می‌شود و سپس برای فروش در سایر کشورها مجددا بسته‌بندی می‌شود. بر اساس محدودیت جدید اپل اکثر آیفون‌های تولید شده برای یک کشور خاص، باید در همان کشور اکتیو شوند و در غیر این صورت امکان دریافت خدمات ارتباطی را ندارند.

آیفون نات اکتیو (باز نشده) - آیفون نات اکتیو بسته‌بندی آن در طول روند واردات به کشور باز نشده است. این محصولات جزو تعداد محدودی از آیفون‌ها هستند که اجازه اکتیو شدن در ایران را دارند.مشخصات فنی

سال معرفی
2021
رنگ‌ ها
آبی - نقره ای - طلایی - گرافیت - سبز
جنس بدنه
استیل ضد زنگ
جنس پشت
شیشه تقویت شده
محافظ صفحه نمایش
سرامیک
ظرفیت
256 گیگابایت
ابعاد
7.81*16*0.76سانتی متر
وزن
240 گرم
اندازه صفحه نمایش
6.7 اینچ
نوع صفحه نمایش
سوپر رتینا XDR
وضوح تصویر
2778*1284 رزولیشن
تراکم پیکسلی
458 پیکسل در هر اینچ
فناوری های استفاده شده در صفحه نمایش
HDR Display, True Tone, Wide color(P3)
حداکثر روشنایی صفحه نمایش
1200 نیت
پشتیبانی از فناوری Haptic Touch
دارد
استاندارد ضد آب
IP68 - تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه
پردازنده
A15 Bionic
تعداد هسته CPU
6 Core
تعداد هسته پردازنده گرافیکی GPU
5 Core
تعداد هسته موتور عصبی ویژه پردازش هوش مصنوعی
16 Core
مجموعه دوربین اصلی
شامل سه دوربین 12 مگاپیکسلی Wide, Ultra Wide, Telephoto
کیفیت فیلم برداری
HDR Dolby Vision 60fps - 4K 60fps - 1080p 60fps - 720p 30fps
دارای اسکنر LiDAR در کنار سه دوربین
برای افزایش سرعت فوکس اتوماتیک و تنظیمات بهتر در زمان تاریکی
دوربین جلو
12 مگاپیکسل
کیفیت فیلم برداری
HDR Dolby Vision 60fps - 4K 60fps - 1080p 60fps - 720p 30fps
پشتیبانی از Face ID و تشخیص چهره
دارد
شبکه اینترنت همراه
VoLTE - LTE - 5G پشتیبانی از تماس صوتی بر بستر LTE (در برخی اوپراتورها)
شبکه اینترنت بیسیم
Wi Fi 6 802.11ax
نسخه بلوتوث دستگاه
5.0
پشتیبانی از قابلیت NFC
دارد
سیستم موقعیت یاب
GPS - GLONASS - Galileo - QZSS - BeiDou
سیستم شارژ
شارژ با قابلیت مگ سیف تا 15 وات - شارژ با قابلیت Qi تا 7.5 وات - 50 درصد شارژ با آداپتور 20 وات در 30 دقیقه
سنسورها
شناسایی چهره - فشارسنج - ژیروسکوپ سه محوره - شتاب سنج - سنسور مجاورت - حسگر نور محیط - اسکنر LiDAR
سیستم عامل دستگاه
iOS 15 و نسخه های بعدی
نوع سیم کارت
نانو
پشتیبانی از دستیار صوتی Siri
دارد
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم مگ سیف
دارد
حداکثر توان الکتریکی شارژ مگ سیف
15 وات
نوع باتری
لیتیوم پلیمری
میزان شارژدهی
25 ساعت تماشای ویدئو به صورت آنلاین
نوع پورت خروجی
Lightning
قابلیت های پورت خروجی لایتنینگ
انتقال شارژ و داده و اشتراک گذاری صدا و تصویر با استفاده از مبدل های استاندارد
محتویات درون جعبه
گوشی آیفون، کابل USB-C به لایتنینگ و بروشور
حافظه رم
۶ گیگابایت

آیفون مناسب شما کدام است؟

Wi-Fi:
Wi Fi 6 802.11ax
ابعاد:
7.81*16*0.76سانتی متر
استاندارد ضد آب:
IP68 - تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه
اندازه صفحه نمایش:
6.7 اینچ
پردازنده:
A15 Bionic
پشتیبانی از Face ID و تشخیص چهره:
دارد
پشتیبانی از دستیار صوتی Siri:
دارد
پشتیبانی از فناوری Haptic Touch:
دارد
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم مگ سیف:
دارد
ابعاد:
7.15*14.67*0.76سانتی متر
استاندارد ضد آب:
IP68 - تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه
اندازه صفحه نمایش:
6.1 اینچ
اینترنت بیسیم:
Wi Fi 6 802.11ax
پردازنده:
A15 Bionic
پشتیبانی از Face ID و تشخیص چهره:
دارد
پشتیبانی از دستیار صوتی Siri:
دارد
پشتیبانی از فناوری Haptic Touch:
دارد
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم مگ سیف:
دارد
مجموعه دوربین اصلی گوشی:
دو دوربین 12 مگاپیکسلی Wide و Ultra Wide
ابعاد:
7.15*14.67*0.76 سانتی متر
استاندارد ضد آب:
IP68 - تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه
اندازه صفحه نمایش:
6.1 اینچ
اینترنت بیسیم:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
پردازنده:
A15 Bionic
پشتیبانی از FaceID و تشخیص چهره:
دارد
پشتیبانی از دستیار صوتی Siri:
دارد
پشتیبانی از فناوری Haptic Touch (لمس تعاملی):
دارد
Wi-Fi:
Wi Fi 6 802.11ax
ابعاد:
7.81*16*0.74سانتی متر
استاندارد ضد آب:
IP68 - تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه
اندازه صفحه نمایش:
6.7 اینچ
پردازنده:
A14 Bionic
پشتیبانی از Face ID و تشخیص چهره:
دارد
پشتیبانی از دستیار صوتی Siri:
دارد
پشتیبانی از فناوری Haptic Touch:
دارد
پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم مگ سیف:
دارد

نقد و بررسی محصولات

1

از ۵ امتیاز
۵ ستاره (0)
۴ ستاره (0)
۳ ستاره (0)
۲ ستاره (0)
۱ ستاره (1)
 • کابر سایت

  2023-06-05T06:10:03.9696441+00:00

  تروخدا ۱ ترابایت موجود کنید کاربر سایت

  تروخدا نسخه ۱ ترابایت با رنگ گرافیت هم موجود کنید میخوام بخرم

  1 لایک
درباره ما

مجموعه اپل اِن آی سی فعالیت خود را با هدف ایجاد وب سایت و فروشگاهی متفاوت در زمینه ارائه محصولات و خدمات اپل و فروش گیفت کارت به صورت حرفه‌ای آغاز کرد و در تمام مدت فعالیت با استفاده درست از انتقادات و تجربه‌های مختلف توانسته تا علاوه بر کسب همراهی و اعتماد طیف وسیعی از کاربران، همواره در ارائه محصولات و انواع خدمات پس از فروش اعم از بیمه، گارانتی، خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و غیره، عملکردی متمایز داشته باشد. تمامی این تلاش‌ها تنها به یک دلیل بوده و آن‌هم ساخت لبخندی از رضایت بر لبان شما است که خوشبختانه تا به امروز تحقق یافته است.

Disclaimer Notice

We are an independent online store and we are NOT an official or authorized seller of Apple Inc. as there is no Official Retailer in IRAN, Just in order to provide the best experience and introduction of apple’s products for our customer we have used some product pictures and graphical objects from apple's public website at www.apple.com. Therefore, all rights mentioned above are reserved for Apple's main website at Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, United States.

کپی‌رایت © 2024 اپل اِن آی سی مرجع تخصصی فروش و خدمات محصولات اپل