1. ابوذر
 2. مشکلات نرم افزاری مک
 3. چهارشنبه , 16 اکتبر 2013 20:42
 4.  اشتراک از طریق ایمیل
<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">Boot Campتمامی کارهای لازم برای نصب ویندوز بر روی کامپیوتر مک را انجام میدهد.با این برنامه می توانید یک پارتیشن مجزا با فرمت های سازگار با ویندوز های مایکروسافت تهیه و ویندوز را به عنوان یک سیستم عامل مستقل نصب کنید.با این کار با هر بار بوت شدن و نگه داشتن دکمهOptionاز روی کیبورد گزینه هایMac OS Xو ویندوز را خواهید دید و بعد از آن می توانید هر کدام را که می خواهید انتخاب کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">کار با برنامهBoot Campبسیار آسان است به نوعی این برنامه خودش تمامی کارهای مورد نیاز را انجام می دهد.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">شما بر روی مک های جدید با پروسسور های اینتل و سیستم عامل اسنولئوپارد می توانید ویندوز ۳۲ بیت و یا ۶۴ بیت را نصب و استفاده کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">پیش نیاز ها:</strong>

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">۱-یک عدد BootableDVDنصب ویندوز

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">۲- Mac OS X

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">۳-برنامهBoot Campکه بطور پیش فرض رویMac OS Xنصب است.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">۴-کامپیوتر مک با پروسسور اینتل(کلیهمک بوک و مک بوک پرو های جدید و نیز آی مک های تولید شده از سال ۲۰۰۶ به بعد پروسسور اینتل دارند)

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">۵-Apple Drivers for Boot Campکه رویDVD Mac OS Xداخل جعبه البته در صورتی کهDVD Mac OS Xباشد موجود است و یا با رفتن به آدرسhttp://www.apple.com/support/bootcamp";" target="_blank">http://www.apple.com/support/bootcampو گوشه سمت راست قسمت Apple Downloads می توانید فایل مربوط به نوع دستگاه و ویندوز مورد نظر خود را دانلود کنید. (یک فایل .exe می باشد.)

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">مراحل نصب:</strong>

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم اول:</strong>از روی داک داخل مک روی آیکنFinderکلیک کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/Finder.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم دوم:</strong>روی فولدرApplicationsدوبار کلیک کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/Applications.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم سوم:</strong>فولدرUtilitiesرا باز کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/Utilities1.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم چهارم:</strong>برنامهBoot Campبا آیکن زیر را انتخاب و اجرا کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/bootcampicon.jpg

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم پنجم:</strong>در پنجره باز شده روی گزینهContinueکلیک کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/b1.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم ششم:</strong>در پنجره جدید از شما می خواهد تا میزان پارتیشن و فضای دلخواه برای اختصاص به نصب ویندوز را انتخاب کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">به عنوان مثال برای نصب یک ویندوز ۷ حداقل ۱۰ گیگابایت را اختصاص دهید.اگر قصد دارید بعد از نصب ویندوز برنامه های سنگین دیگری را نصب کنید این میزان فضا را بیشتر انتخاب کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">در همین صفحه یک گزینهUse 32 GBموجود است با انتخاب آن بطور پیش فرض ۳۲ گیگابایت از هارد داخلی دستگاه به ویندوز اختصاص داده میشود.این گزینه خوبی است.با تعین میزان فضای هارد روی دکمهPartitionکلیک کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/b2.png";" target="_blank">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/b2.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">برنامه شروع به ساختن این پارتیشن خواهد کرد.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/b3.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم هفتم:</strong>بعد از ساخته شدن پارتیشن برنامه آماده نصب ویندوز می شود.در این قدمDVDنصب ویندوز را داخل رام قرار داده و روی دکمهStart Installationکلیک کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">http://www.applestan.com/wp-content/uploads/2011/07/b44.png

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم هشتم:</strong>کامپیوتر شما ریبوت خواهد شد و مراحل نصب ویندوز شروع خواهد شد.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">تمامی مراحل نصب همانند مراحل نصب عادی ویندوز می باشد فقط زمان انتخاب پارتیشن٬ پارتیشنی را انتخاب کنید که کنارش ‌BOOTCAMP نوشته شده است.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">(نکته مهم: اگر بعد از ریبوت نصب ویندوز شروع نشد چک کنید که حتما DVD ویندوز شما ‌Bootable باشد و دوباره که مک بالا آمد یکبار دیگر دستگاه را ریبوت و این بار در شروع مجدد و قبل از بالا آمدن مک دکمه Option را از روی کیبورد نگه دارید و بعد DVD ROM را انتخاب کنید.)

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">قدم نهم:</strong>بعد از نصب ویندوز و ورود به ویندوز برای نصب درایورهای سازگار با دستگاه خودDVD نصب ویندوز را بیرون بیاورید و DVD نصب مک که داخل جعبه دستگاه بوده است را داخل رام گذاشته و در پنجره باز شده Run setup.exe را انتخاب کنیدو یا با رفتن بهhttp://www.apple.com/support/bootcamp/";" target="_blank">http://www.apple.com/support/bootcamp/و انتخاب نوع دستگاه و ویندوز نصب شده روی آن فایل مربوط را دانلود و روی ویندوز نصب کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">(اگر ویندوز 8یا 7 ۶۴ بیت را نصب کرده اید به جای انجام دادن قدم نهمبا کلیک بر روی لینکhttp://support.apple.com/kb/DL1638";" target="_blank">http://support.apple.com/kb/DL1638یک فایل exe را دانلود و نصب کنید.)

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">پاسخ به همه سوالات در باره ی نصب ویندوز 8 :

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">

http://support.apple.com/kb/HT5628";" target="_blank">Boot Camp: Frequently asked questions about installing Windows 8
<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">نکته مهم:با هربار خاموش و روشن کردن کامپیوتر با نگه داشتن کلیدOptionاز روی کیبورد می توانید سیستم عامل خود را برای بالا آمدن مک و یا ویندوز انتخاب کنید.

<p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: #424242; font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px;">
  آیا این مطلب مفید بود؟
(3 Votes)
به این سوال امتیاز دهید:
amir پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
salam dvd windows ro k mizaram mige nemishnasam win doroste ghablan bahash nasb kardam baziya migan bayad 1win rosh bshe faghat
 1. بیش از یک ماه قبل
 2. مشکلات نرم افزاری مک
 3. # 1
محمد امین پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
من موقع نصب ویندوز سون روی مکبوک پروی me294 تو همون صفحه اول برای انتخاب زبان به مشکل می خورم ولی برای ویندوز ۸.۱ اینطوری نیست!‌من برای کارم باید ویندوز ۷ نصب کنم. باید چی کار کنم؟
 1. بیش از یک ماه قبل
 2. مشکلات نرم افزاری مک
 3. # 2
 • صفحه :
 • 1


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .

انجمن تخصصی اپل

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه NIC میتوانید از تازه ترین اخبار و مطالب وبسایت و همچنین اعلامیه ها و تخفیف های فروشگاه مطلع شوید.

پیگیری سفارشات

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 202
ساعات پاسخگویی: 9:30 - 19:30

مشاوره و فروش

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 200 و 201
خط مستقیم: 0912 004 7278
خط مستقیم: 0912 004 7277

پشتیبانی گیفت کارت و اپل آیدی

تلفن تماس: 051 37071 داخلی 215 و 216
خط مستقیم گیفت کارت: 0915 700 7071
خط مستقیم اپل آیدی: 0915 004 7071

نرم افزار و سخت افزار

تلفن تماس: 051 37071
داخلی واحد نرم افزار: 210
داخلی واحد سخت افزار: 302
آدرس :

تهران، بلوار نلسون ماندلا ( آفریقا )، خیابان آناهیتا، برج امین، طبقه هفتم ( 021 88 6666 70 - 5 )

مشهد، بلوار دستغیب، نرسیده به چهارراه خیام، روبروی بانک کشاورزی ( 051 37071 )