سبد خرید خالی‌ست.
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار iOS
  3. سه شنبه , 04 تیر 1392 17:13
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> iPad mini


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;">Beta 2.0


<p style="text-align: center;">(Model A1432)


 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!hVlR2brS!WrW4VXf8su8qwds1VElaKgTpljJZUq8SB1pBqQ4jwRw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iPad mini


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;"><strong>Beta 2.0</strong>

<p style="text-align: center;">(<strong>Model A1454)</strong>
 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!VA0H0aJB!B3xdalbUHzx4e7Avx2ITu0FKdzZQ-YfHSsacZ-PeNv8";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iPad Wi-Fi


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;"><strong>Beta 2.0</strong>

<p style="text-align: center;">(3rd Generation)


<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!9Et0kR6Y!NyJWCHGKbEQq4JRDLJdPIk2cOIhzjtuXPh7r7A9d3uc";" target="_blank"><strong>[img]up/do.php?img=115[/img] </strong>

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iPad Wi-Fi  + Cellular


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;"><strong>Beta 2.0</strong>

<p style="text-align: center;">(Model for ATT)


<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!cQFxABzZ!FcI46kXr8blK1ZXPtk-gLAGW4P5wwNiPY9CfFPGP3e8";" target="_blank"><strong><strong>[img]up/do.php?img=115[/img]</strong>
</strong>

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iPad 2 Wi-Fi


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;"><strong>Beta 2.0</strong>

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!JNVVzQBS!SytMLlxjb-b5uH0Peq_oIDgqE4dwcLex20P72Tf17ek";" target="_blank"><strong><strong><strong>[img]up/do.php?img=115[/img]</strong></strong>
</strong>

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iPad 2 Wi-Fi + 3G


<p style="text-align: center;">iOS 7.0 Firmware


<p style="text-align: center;"><strong>Beta 2.0</strong>

<p style="text-align: center;">(GSM)


<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">https://mega.co.nz/#!JR1SWJ5Y!OGs0TET3UvAS6ULQ9xI9lQUb5QBWjjFKKQJbqqj5ajE";" target="_blank"><strong><strong>[img]up/do.php?img=115[/img]</strong></strong>

 
به این سوال امتیاز دهید:


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .