سبد خرید خالی‌ست.
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار مکینتاش
  3. چهارشنبه , 01 خرداد 1392 04:03
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9784.20130516.Bghy7/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9785.20130516.Cf1QQ/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.2

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9599.20130219.P3ef9/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9600.20130219.C305R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1850.20121129.S2Ux2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1851.20121129.6Uhg7/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.7

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-7197.20120912.Frt4R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-4797.20120328.Amc16/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3542.20120307.BhH78/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3784.20120119.Qap3E/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.2

<p style="text-align: center;">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3448.20111212.3Ee34/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3428.20111114.Offc3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3430.20111114.Mste5/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/up9dcdcux9kg/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/l2dl53e95po2/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.3.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0272.20110606.Kg0Mc/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-1634.20110607.4EPY6/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0534.20110418.CP4r5/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0535.20110410.G43Ut/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0471.20110308.Nzxs2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0472.20110308.WnT2z/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9638.20110302.Wnzse/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9992.20110127.WdzxP/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندور

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9926.20101215.XdsP6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9927.20101215.Txsde/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9842.20101118.Bgyt6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://download.oldapps.com/iTunes/iTunes64Setup1010.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.0.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9186.20100924.nbght/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9187.20100924.Bnhju/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8246.20100901.Zxsew3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8245.20100901.Pr4rg/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 
به این سوال امتیاز دهید:
پاسخ پذیرفته شده
morteza پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
خیلی ممنون دوست من
محمد پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به نظرتون نسخه های قبل برای کسی مفید هستن؟کارایی نسخه های قدیمی چی هست؟
  • صفحه :
  • 1


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .
متاسقیم، بحث قفل شمده و شما هم اکنون نمی توانید پاسخی ثبت کنید