دانلود تمامی ورژن های iTunes
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار مکینتاش
  3. چهارشنبه , 22 می 2013 04:03
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9784.20130516.Bghy7/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9785.20130516.Cf1QQ/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.2

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9599.20130219.P3ef9/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9600.20130219.C305R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1850.20121129.S2Ux2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1851.20121129.6Uhg7/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.7

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-7197.20120912.Frt4R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-4797.20120328.Amc16/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3542.20120307.BhH78/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3784.20120119.Qap3E/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.2

<p style="text-align: center;">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3448.20111212.3Ee34/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3428.20111114.Offc3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3430.20111114.Mste5/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/up9dcdcux9kg/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/l2dl53e95po2/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.3.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0272.20110606.Kg0Mc/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-1634.20110607.4EPY6/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0534.20110418.CP4r5/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0535.20110410.G43Ut/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0471.20110308.Nzxs2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0472.20110308.WnT2z/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9638.20110302.Wnzse/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9992.20110127.WdzxP/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندور

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9926.20101215.XdsP6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9927.20101215.Txsde/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9842.20101118.Bgyt6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://download.oldapps.com/iTunes/iTunes64Setup1010.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.0.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9186.20100924.nbght/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9187.20100924.Bnhju/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8246.20100901.Zxsew3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8245.20100901.Pr4rg/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 
به این سوال امتیاز دهید:
پاسخ پذیرفته شده
morteza پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
خیلی ممنون دوست من
محمد پاسخ پذیرفته شده Pending Moderation
به نظرتون نسخه های قبل برای کسی مفید هستن؟کارایی نسخه های قدیمی چی هست؟
  • صفحه :
  • 1


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .
متاسقیم، بحث قفل شمده و شما هم اکنون نمی توانید پاسخی ثبت کنید

انجمن تخصصی اپل

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه NIC میتوانید از تازه ترین اخبار و مطالب وبسایت و همچنین اعلامیه ها و تخفیف های فروشگاه مطلع شوید.

پیگیری سفارشات

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 202
ساعات پاسخگویی: 9:00 - 20:00

مشاوره و فروش

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 200 و 201
خط مستقیم: 0912 004 7278
خط مستقیم: 0912 004 7277

پشتیبانی گیفت کارت و اپل آیدی

تلفن تماس: 051 37071 داخلی 215 و 216
خط مستقیم گیفت کارت: 0915 700 7071
خط مستقیم اپل آیدی: 0915 004 7071

نرم افزار و سخت افزار

تلفن تماس: 051 37071
داخلی واحد نرم افزار: 210
داخلی واحد سخت افزار: 302
آدرس :

تهران، بلوار نلسون ماندلا ( آفریقا )، خیابان آناهیتا، برج امین، طبقه هفتم ( 021 88 6666 70 - 5 )

مشهد، بلوار دستغیب، نرسیده به چهارراه خیام، روبروی بانک کشاورزی ( 051 37071 )