سبد خرید خالی‌ست.
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار iOS
  3. چهارشنبه , 01 خرداد 1392 03:38
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
 

 

 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1.3 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2611.20130319.Fr54r/iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1.2 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0926.20130215.DaTe4/iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1.1 Firmware


<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0723.20130211.Fcr43/iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-5902.20130128.bhyt6/iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.0.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7953.20121101.Apmtr/iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.0 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7181.20120919.lEuOK/iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 5.1.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4346.20120427.1RuDG/iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 5.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1530.20120307.LDDac/iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 5.0.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3305.20111109.Bghy6/iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 5.0.1 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3305.20111109.Bghy6/iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 5.0 Firmware


 

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1317.20111012.UVTgr/iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 
به این سوال امتیاز دهید:


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .