سبد خرید خالی‌ست.
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار iOS
  3. چهارشنبه , 01 خرداد 1392 03:25
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
 

 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1.3 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2341.20130319.C24tg/iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2516.20130319.7164R/iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw";" target="_blank">

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2516.20130319.7164R/iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1.2 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0720.20130215.Xerg4/iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2516.20130319.7164R/iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw";" target="_blank">

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0727.20130215.Prgt5/iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.1 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6485.20130128.mt0dy/iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6487.20130128.Ihb56/iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.0.2 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/041-0779.20121217.Dre43/iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/041-4272.20121217.Zsw29/iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.0.1 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/041-8530.20121101.svtly/iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/041-8531.20121101.Fvjr6/iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iOS 6.0.0 Firmware


<p style="text-align: center;">نسخه GSM :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7169.20120919.5Mial/iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;">نسخه CDMA :

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7171.20120919.doJ1e/iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw";" target="_blank">[img]up/do.php?img=115[/img]

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

 
به این سوال امتیاز دهید:


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .