انجمن تخصصی محصولات اپل | NIC Apple Store
  1. همایون
  2. درخواست نرم افزار مکینتاش
  3. چهارشنبه , 01 خرداد 1392 08:33
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9784.20130516.Bghy7/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9785.20130516.Cf1QQ/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11.0.2

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9599.20130219.P3ef9/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-9600.20130219.C305R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 11

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1850.20121129.S2Ux2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes11/041-1851.20121129.6Uhg7/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.7

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-7197.20120912.Frt4R/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-4797.20120328.Amc16/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.6

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3542.20120307.BhH78/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.3

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3782.20120119.Ase34/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3784.20120119.Qap3E/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.2

<p style="text-align: center;">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3448.20111212.3Ee34/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5.1

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3428.20111114.Offc3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-3430.20111114.Mste5/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;"> 

<p style="text-align: center;">iTunes 10.5

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/up9dcdcux9kg/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;">http://uploadfa.com/l2dl53e95po2/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.3.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0272.20110606.Kg0Mc/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-1634.20110607.4EPY6/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0534.20110418.CP4r5/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0535.20110410.G43Ut/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0471.20110308.Nzxs2/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/041-0472.20110308.WnT2z/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9638.20110302.Wnzse/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.2

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9992.20110127.WdzxP/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9639.20110302.XcKgt/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندور

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9926.20101215.XdsP6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9927.20101215.Txsde/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9842.20101118.Bgyt6/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://download.oldapps.com/iTunes/iTunes64Setup1010.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10.0.1

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9186.20100924.nbght/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-9187.20100924.Bnhju/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 

<p style="text-align: center;" dir="RTL">iTunes 10

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8246.20100901.Zxsew3/iTunesSetup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 32 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL">http://appldnld.apple.com/iTunes10/061-8245.20100901.Pr4rg/iTunes64Setup.exe";" target="_blank">دانلود نسخه 64 بیتی ویندوز

<p style="text-align: center;" dir="RTL"> 
به این سوال امتیاز دهید:
پاسخ پذیرفته شده
morteza پاسخ پذیرفته شده
خیلی ممنون دوست من
محمد پاسخ پذیرفته شده
به نظرتون نسخه های قبل برای کسی مفید هستن؟کارایی نسخه های قدیمی چی هست؟
  • صفحه :
  • 1


هنوز برای این سوال پاسخی ثبت نشده است !
شما امکان ثبت پاسخ به این سوال را ندارید. .
متاسقیم، بحث قفل شمده و شما هم اکنون نمی توانید پاسخی ثبت کنید

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه NIC میتوانید از تازه ترین اخبار و مطالب وبسایت و همچنین اعلامیه ها و تخفیف های فروشگاه مطلع شوید.

پیگیری سفارشات

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 202
ساعات پاسخگویی: 9:00 - 20:00

مشاوره و فروش

تلفن تماس: 021 88 66 66 70 - 5 داخلی 200 و 201
خط مستقیم: 0912 004 7278
خط مستقیم: 0912 004 7277

پشتیبانی گیفت کارت و اپل آیدی

تلفن تماس: 051 37071 داخلی 215 و 216
خط مستقیم گیفت کارت: 0915 700 7071
خط مستقیم اپل آیدی: 0915 004 7071

نرم افزار و سخت افزار

تلفن تماس: 051 37071
داخلی واحد نرم افزار: 210
داخلی واحد سخت افزار: 302
آدرس :

تهران، بلوار نلسون ماندلا ( آفریقا )، خیابان آناهیتا، برج امین، طبقه هفتم ( 021 88 6666 70 - 5 )

مشهد، بلوار دستغیب، نرسیده به چهارراه خیام، روبروی بانک کشاورزی ( 051 37071 )